Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
396 postów 5867 komentarzy

DelfInn

DelfInn - Domena: eukarionty, Królestwo: zwierzęta, Typ: strunowce, Podtyp: kręgowce, Gromada: ssaki, Rząd: walenie, Podrząd: zębowce, Rodzina: delfinowate, Rodzaj: Delphinus, Gatunek: delfin zwyczajny (na zdjęciu d. butlonosy)

Powtórka - zarys powojennej mapy Nowego Świata

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mapa Gomberga - kolorowa mapa ścienna przedstawiająca, jak informuje napis umieszczony na niej "Zarys powojennej mapy Nowego Świata".

Mapa została wydana w 1942 roku w Filadelfii, jednakże w jej lewym górnym rogu odbito pieczęć z napisem "COMPLETED OCTOBER 1941".  Oznacza to, że inicjatorzy "nowego moralnego porządku świata" ustalili swoje plany jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Wydawcą mapy, zastrzegającym sobie prawa przedruku, był niejaki Maurice Gomberg. U spodu mapy znalazł się program zawarty w 41 punktach, który zaczyna się od słów "Taka będzie nasza polityka". (wiki)

 

"nie chodzi nam tu jednak o to, w jakim stopniu plany polityczne Mapy Gomberga zostały zrealizowane, lecz o sam fakt istnienia owych planów, czyli fakt istnienia konspiracji politycznej i to na tak wielką, bo odnoszącą się prawie do całego świata skalę. Jest to więc dokument wyjątkowej wagi, który zaświadcza istnienie sekretnych ośrodków władzy politycznej, które posługują się publicznymi i znanymi instytucjami, jak obecnie Narody Zjednoczone, czy Unia Europejska itd".

 

 

 

 

Fragment MAPY GOMBERGA dotyczący Europy . Szczególnie interesującymi są granice Czechosłowacji, już wtedy podzielone na Czechy i Słowację, Jugosławii (zobacz Albania) i Izraela, nazwanego - Hebrewland, (kolor zielony) . Polska miała istnieć jedynie jako jedna z republik Związku Sowieckiego (Polish SSR). Wtedy także przewidziano utworzenie Unii Europejskiej (United States of Europe).  Analizując granice państw i stref okazuje się, że zasadniczo zgadzają się one z graniami powojennymi za wyjątkiem jedynie kilku szczegółów. np. Iranu i Finlandii - które występują jako republiki Związku Sowieckiego.

 

 

NASZA LINIA POSTĘPOWANIA BĘDZIE NASTEPUJĄCA:


1. My, USA w kooperacji z naszymi aliantami, dla naszego bezpieczeństwa i dla międzynarodowej moralności, jesteśmy zdecydowani zmiażdżyć i zupełnie zniszczyć militarną moc agresorów Osi i ich satelitów bez względu na koszty, wysiłek i czas potrzebny dla osiągnięcia tego celu.

2. Stary porządek świata, kolonialnej opresji, eksploatacji dominiów, rywalizujących imperializmów i potęgi wyrachowanej dyplomacji - majestatów, dyktatorów, uprzywilejowanych mniejszości, plutokratycznych monopolistów i podobnych socjalnych parasytów; skorumpowany porządek odpowiedzialny za obecny światowy kataklizm narażający nasze bezpieczeństwo i pokojowy postęp, nigdy nie podniesie się.

3. Nowy Światowy Moralny Porządek stałego pokoju i wolności będzie ustanowiony po pomyślnym zakończeniu obecnej wojny.

4. Ze względu na historię, ekonomicznej struktury, korzystnego położenia geograficznego i dobra ludzkości, USA musi altruistycznie przyjąć przewodnictwo w nowo przyjętym demokratycznym światowym porządku.

5. Ażeby zredukować karygodne wydatki na uzbrojenie wszędzie w świecie, USA w kooperacji z Ameryką Łacińską, Brytyjską Wspólnotą Narodów i Stanami Sowieckich Socjalistycznych Republik podejmie się zadania zagwarantowania pokoju narodom które będą trwale rozbrojone i zdemilitaryzowane po zakończeniu obecnej wojny.

6. Ażeby móc wypełnić nasze zobowiązanie i efektywnie zapobiec powtórzeniu się katakliżmu wojny, niepokonalność USA jako militarnej, morskiej i powietrznej siły, będzie głównym warunkiem.

7. Realistycznie rozważając strategię i nasza nie zagrażalną pozycję jest koniecznym ażeby USA uzyskały zrzeczenie się kontroli nad stanem posiadania wszystkich zagranicznych sił na terenie całej Zachodniej Hemisfery, ich otaczających wód i strategicznych wysp-placówek, tak jak to zaznaczono na towarzyszącej mapie.

8. Rozważając sprawę obrony hemisfery oraz w duchu i tradycji nowej Doktryny Manroe hemisferycznej solidarności i polityki "dobrego sąsiada", USA ze zgodą Republik Ameryki Łacińskiej uzyska kontrolę i prawa protektoratu nad terenami zrzekających się.

9.Dla wzmocnienia naszej pozycji na obszarze Karaibów, który posiada oczywistą wagę dla obronności hemisfery, naszym sąsiadom Ameryki Centralnej i Zachodnim Indiom będą zaoferowane wszystkie możliwe bodźce dla ułatwienia przyłączenia ich do USA jako równorzędne stany.

10. Ażeby wzmocnić ekonomiczno-polityczna spójność Zachodniej hemisfery, USA będą promowały i pomagały w unifikacji Południowej Ameryki w dobrze zorganizowane, demokratyczne, federacyjne USSA - "Zjednoczone Stany Południowej Ameryki".

11. Wyzwolone brytyjskie, francuskie i holenderskie wyspy Gujana bedą zorganizowane w jako jeden stan "Zjednoczonych Stanów Południowej Ameryki" - USSA.

12. Wszystkie siły zrzekną się kontroli nad ich kolonialnymi mandatami i strategicznymi wyspami w ich posiadaniu na całym świecie.

13. Brytyjska Wspólnota Narodów, druga co do wagi militarnej i morskiej siła, kooperując ściśle z USA jako siłą dla wolności, zatrzyma i obejmie kontrolę nad tymi terytoriami, bazami zabezpieczającymi pokój i wyspami o znaczeniu strategicznym z ich placówkami, istotnymi dla utrzymania światowego pokoju i wolności na oceanach, jak zaznaczono na mapie.

14. USSR (Union of Soviet Socialist Republics.) trzecia co do wagi militarna siła, w kooperacji z USA jako siłą dla wolności i utrzymania światowego pokoju, przejmie kontrole nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do jej granic terenami łącznie Niemcami i Austrią, które będą reedukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki USSR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

15. Światowa Liga Narodowości pod nadzorem i arbitrażem mocarstw zostanie zorganizowana.

16. Zostanie ustanowiony Światowy Sąd z mocą karną ustanowienia całkowitego bojkotu, blokady, oraz okupacji przez międzynarodową policję łamiących międzynarodową moralność.

17. USA w ścisłej kooperacji ze Zjednoczonymi Stanami Południowej Ameryki, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, USSR i Światowej Ligi Narodowości będą promowały i pomagały w unifikacji oddanych terytoriów i obszarów które są niepewnie podzielone w dobrze zorganizowane, demokratyczne i całkowicie zdemilitaryzowane federalne republiki, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.

18. Obszary znane jako Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Korsyka i ostatecznie Italia wraz z Sardynią i Sycylią będą zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne "Zjednoczone Stany Europy".

19. Obszary znane jako Szwecja, Norwegia, Dania i wyspy Szpitzbergen zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane federalne "Zjednoczone Stany Skandynawii".

20. Kontynent Afryki zostanie zreorganizowany i zunifikowany jako zdemilitaryzowana federalna "Unia Afrykańskich Republik".

21. Obszary znane jako Arabia Saudyjska, Syria, Lebanon, Irak, Hejas, Jemen, Aden i Oman, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana unia "Arabskich Federalnych Republik".

22. Obszary znane jako Indie łącznie z Afganistanem, Baluchistanem, Nepalem, Bhutanem i Burmą, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane "Federalne Republiki Indii".

23. Tereny znane jako Chiny, Mongolia, Tybet, Tailand, Malazia, Indochiny i Korea, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowane, federalne "Zjednoczone Republiki Chin".

24. Obszary znane jako Grecja, Macedonia, Albania, Kreta, Dodecanese i przylegające wyspy na Morzu Egiejskim, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana "Federalna Republika Grecji".

25. Obszary znane jako Eire i Północna Irlandia, zostaną zunifikowane jako zdemilitaryzowana, niezależna republika "Eire".

26. Teren Ziemi Świętej starożytnych Hebrajczyków, obecnie znany jako Palestyna i Transjordania z przynależnymi regionami, jak zaznaczono na mapie, biorąc pod uwagę historię i bezwzględną potrzebę złagodzenia po-wojennego problemu uchodźców, zostanie zunifikowany jako zdemilitaryzowana, niezależna republika "Hebrewland".

 27. Obszar znany jako Europejska Turcja przylegająca do Dardanele, Morza Marmora i Bosforu, biorąc pod uwagę realistyczną pokojową strategię, zostanie oddany pod połączoną kontrolę USSR i Turcji.

28. Teren znany jako Turcja będzie zdemilitaryzowaną, niezależną republiką "Turcja".

29. Wszystkie problemy wymiany i repatriacji populacji będą administrowane przez Światową Ligę Narodowości.

30. Kryminaliści i ich partnerzy winni tej ohydnej wojny zostaną osądzeni i niemożliwa do zapomnienia karazostanie zastosowana.

31. Wszyscy obywatele japońscy i wszystkie osoby japońskiego pochodzenia o wątpliwej lojalności zostaną na stałe usunięte z Zachodniej Hemisfery, protektoratów USA i strategicznych wysp i ich własność skonfiskowana na rzecz po-wojennych potrzeb rekonstrukcji.

32. Wszyscy obywatele niemieccy i włoscy i wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego i włoskiego znane jako wspomagające nazistowską i faszystowską ideologię zostaną potraktowane podobnie.

33. Niemiecka, włoska i japońska imigracja do Zachodniej Hemisfery, jej protektoratów i placówek na strategicznych wyspach będzie zatrzymana na czas nieokreślony.

34. Wszystkie osoby pochodzenia wschodnio-pruskiego i Rhineland zostaną przemieszczone do terytorialnych Niemiec i regionów na stałe zdeprusyfikowanych.

35. Wszystkie osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego i japońskiego zostaną na stałe usunięte z podbitych przez nich teraz terenów i ich mienie skonfiskowane na cele po-wojennej rekonstrukcji.

36. Ażeby oczyścić mieszkańców z pokonanych agresorów Osi zarażonych militarnym szowinizmem, dokonać usunięcia i zniszczenia ich potencjalnej militarnej organizacji, odzyskać ich zgromadzone grabieże i żeby re-edukować ich aby w końcu przyjąć ich do członkostwa rodziny narodów, teren Niemiec i Austrii, Italii i Japoni będzie hermetycznie i na nie określony czas w stanie kwarantanny i będzie administrowany przez powołanych gubernatorów pod nadzorem Światowej Ligi Narodowości.

37. Wszystkie zasoby, przemysłowe i ludzkiej pracy, na obszarach objętych kwarantanną będą użyte dla potrzeb odbudowy i rekonstrukcji.

38. Ażeby zredukować liczbową ilość narodów-agresorów, jako potencjalny element siły militarnej wypracowana będzie i zastosowana Polityka Kontroli Populacji na terenach objętych kwarantanną.

39. W Nowym Światowym Moralnym Porządku, który pragniemy ustanowić, ponad zasadniczą polityczną wolnością następujące podstawowe ekonomiczne zmiany są niezbędne:


(a) Nacjonalizacja wszystkich naturalnych bogactw i sprawiedliwa ich dystrybucja do wszystkich narodów na świecie.
(b) Nacjonalizacja międzynarodowych banków, zagranicznych inwestycji, kolei i elektrowni - wszędzie na świacie.
(c) Nacjonalizacja produkcji uzbrojenia we wszystkich istniejących militarnych potęgach.
(d) Kontrola federalna handlu zagranicznego i transportu.
(e) Ustanowienie światowego systemu monetarnego.
(f) Ograniczenie w skali światowej stopy podatkowej do maksimum 2%.

40. Ażeby zachować zwycięstwo i przewodnictwo naszego zjednoczonego wysiłku, którego celem jest nie zemsta i eksploatacja lecz wolność i bezpieczeństwo wszystkich nacji dla pokojowego postępu, zjednoczone "Najwyższe Dowództwo Wojny Narodów Zjednoczonych" będzie ustanowione na końcu obecnej wojny, które zostanie przetransformowane na stałe w "Najwyższą Wojskową i Ekonomiczną Radę" współdziałającą ze "Światową Ligą Narodowości" w po-wojennej rekonstrukcji i zapewnieniu pokoju.

41. "Najwyższa Wojskowa i Ekonomiczna Rada" powoła Gubernatorów do administracji terenów objętych kwarantanną aż do czasu warunkowego zwolnienia. Dla tego celowego początku musimy walczyć aż do absolutnego zwycięstwa.

 


 

 

"Interesującą jest także mapa opublikowana w ksiażce, "Poland After One Year of War", dla The Polish Ministry of Information, przez George Allen and Unwin Limited w 1940 roku.
Mapa ta wskazuje dokładnie jak podzielono Polske. Znajdują się na niej 3 protektoraty; Polski, Żydowski i Ukraińiski. Dwie sekcjie sa dane przez Hitlera Słowacji i Litwie. Sowiety swoją cześć mają wcieloną do Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki. Protektorat żydowski, na mapie nazwany Jweish Reserve, ma swoją historię sięgającą 1914 roku znaną także pod nazwą JUDEO-POLONIA."


 

Źródła:

- //pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_Gomberga,

-//www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/gomberg/gomberg.html,

-//prawda2.info/viewtopic.php?t=1613 - inne linki, dyskusja, tłumaczenie punktów

-//homepage.interaccess.com/~netpol/POLISH/historia/Impresje3.html

~o~

 

Aktualizacja:

 

10.02.2011 - dodałem mapę Polski z linkiem; drobne poprawki

26.12.2015 - świat dodal NOWe wydarzenia...

 

KOMENTARZE

 • no niewazne
  tu jest oryginal posta :))) - aaa nie nie ma, bo osiagnel dobowy limit jakis... rany, poprosze o premie! :)))
  bedzie jutro jakos tam
 • @DelfInn 21:11:38
  nie umiem sie tu dostac bo jakis baran z podgladu zrobil edycje!! http://admin.neon24.pl/posts-edit/1952
 • @DelfInn 21:20:13
  o, tu jest - http://delfin.neon24.pl/post/1952,zarys-powojennej-mapy-nowego-swiata

  no
  hm... ew. ja tez cos poklocilem, no trudno :)))
 • @DelfInn 21:11:38
  " aaa nie nie ma, bo osiagnel dobowy limit jakis... rany, poprosze o premie! :)))"

  Masz premię :))))
 • @Astra 21:37:58
  Sursum corda! I Bóg zapłać! :-)))
 • @DelfInn 22:16:36
  Ale sam zobacz jak sobie "wielcy" obmyślili... nie wspominając o tym, że byliśmy podobno aliantami ...

  Polska razem z niemiaszkami miały być ruskimi republikami i co?
  Z jednej opresji uszliśmy a w drugą wpadliśmy... bo to Niemcy rządzą w UE, tyle, że oni nigdy rządzić nie potrafili .
  Innymi nacjami zwłaszcza, od tego to po naukę by musieli do Polaków uderzyć i Rzeczpospolitą zbudować, ale to nie na ich intelekt jest :)))

  Jak się rozrządzili to UE znika i bardzo dobrze! :)

  Jak to mówią "człowiek strzela a Pan Bóg kule nosi".....
 • Mapa Gomberga
  Ciekawy moim zdaniem jest komentarz pod podobnym wpisem sprzed 5 lat
  cyt:
  nieustraszona pisze:
  22/08/2015 o 17:41
  Astromaria ! Skoro urodziśmy się w tym bagnie, to przecież trzeba w końcu się dowiedzieć, jak do tego doszło i kto się za tym kryje ?

  I wiesz co ? Wkurzona jestem na moich przodków i jeszcze tych żyjących ze starszego pokolenia, że ich to wszystko gówno nadal obchodzi, chociaż narzekają, jak im to źle idzie, chociaż tyrali przez całe życie.

  Młode pokolenie z kolei by chciało, żeby im gołąbki wpadały same do gąbki, bo tak im się w dupach poprzewracało od „dobrobytu”, jakiego nie znali ich starzy.

  A najbardziej mnie wkurza, jak piszą o tym, że to albo „Niemcy”, albo „Rosjanie” są „winni” temu zamordyzmowi w Polsce, a tu nie dość, że podjudzanie między Europejczykami trwa, to nikt z nich nie chce się przyznać do tego, że brakuje mu cywilnej odwagi spojrzenia Prawdzie w oczy i nazwanie wspólnego wroga po imieniu.

  https://astromaria.wordpress.com/2010/07/01/mapa-gomberga/
 • @Astra 22:32:18
  zdecydowalem ze warto toto przypomniec, a niektorym pokazac, bo minelo pare lat od kiedy to opublikowalem tutaj i pare wyadrzen PODOBNO zaszlo. podobno spontanicznie etc. nie sledzilem losow tej mapy od tamtego czasu i tego gdzi i czy wisi. faktem jest, ze ona jest. oczywiscie zawsze mozna powiedziec ze to ruska wrzutka, ale wtedy pytanie jak sie maja te punkty do wydarzen jakie zaszly od momentu opublikowania tej mamy wtedy, gdy zostala ujawniona i od wtedy gdy gdy zostala opublikowana w necie.
 • @Zbójnicki pies 22:40:50
  mysle ze zwrot 'wspolny wrog' implikuje niebezpieczne koncyliiacje... ja bym wolal wroga indywiduwalnego, nawet jesli jego indywidua bylby wielorakie. taka postawa wymaga okreslenia i trzymania sie wlasnej tozsamosci. mowi o tym braun wlasnie. i jakos nikt inny teraz. slysze glosow wiele o rynku, polityce tu czy tam, nic zas o sobie, o mnie, o tobie i reszcie teh bandy czyli narodzie. u niego to slysze. tymczasem przychodzi jakis oficer, jeden czy drugi, z niewiadomo jakiej armii i komu sluzacy i mowi mi ze to, uwazasz, pan, utopia. Utopia... Polska, okreslona braunem, to utopia... Ja tego nie obejmuje, tej konceptu - ani moim zydowskim ani ukrainskim ani niemieckim ani polskim ani kosmicznym ani nawet ssaczym rozumem oraz sercem.
 • Myślę, że za dużą wagę przypisuje się tej mapie.
  Faktu nie można ignorować, ale też przeceniać.
  Powodem wydania czegoś takiego mogła być po prostu chęć zysku, bo w 1942 na pewno wielu ludzi chciałoby wiedzieć, jak będzie po wojnie wyglądał świat.
  W 1942r. również nie było Czechosłowacji, ale Czechy pod okupacją i sojusznik Hitlera - Słowacja.
 • @AlexSailor 22:55:10
  a to prosze sobie glebiej przeanalizowac te punkty pod mapa.
 • @Stonek 23:33:26
  dzieki. wytrzymalm do 40. sekundy, ale rozumiem ze potrafi sie podobac rozumom goracym. to mija z wiekiem. o ile sie rozumuje, ma sie rozumiec.
 • 5* :)
  No i już wiadomo, dlaczego musiał zginąć gen.Patton;)
 • @Oficer Prowadzący 13:59:57
  Nie obrażę się, po prostu dumam jak mam nawiązać kontakt z obcą cywilizacją... Fizyka... Może pomoże fizyka? Mówisz o polemikach historycznych, zupełnie jakbyś nie wiedział, że jest to bezustanna agora, na której dyskutują ludzie o własnych poglądach i preferencjach i sympatiach w oparciu o materiał dostępny dzięki takim samym ludziom a tylko przesuniętym w czasie do tyłu. Inaczej jest w przypadku fizyki. Tam agorują sympatie do tej czy tamtej teorii. bbl!
 • @Oficer Prowadzący 17:30:39
  Ja tez braunuje i czuwam

  http://img.joemonster.org/i/2015/12/10-20151217152058.gif
 • @DelfInn 16:26:35
  przyczynek do tego co chcialem rzec a musialem przerwac:

  https://www.youtube.com/watch?v=saDs79S-XoQ

  l z bbl niexo sie mi przeciaga, ale mam nadzieje ze juz niezbyt dlugo, prosze o cierpliwosx. przy okazji prosze o analize pojecia aliencaji. tia.
 • @Oficer Prowadzący 17:21:06
  z doskoku: nooo tera panie to narod mamy od pomorza do pomarzenia - jak sie patrzy, prawda? to jest taki narod pracowicie urobiony. prosze sie rozejrzec dookola przy czym niekonicznie po tym forum, tak?, bo to by byl masochizm... jesli ktos mowi cos, co przeczy naszej wiedzy, mozemy sie z tym spierac. i spierajmy sie. jesli jednak z tego zaprzeczenia wynika taki wniosek, ze to jest utopia i niszczenie narodu, to sprawa, ten zarzut, jest daleko bardziej powazny niz jakiekolwiek fakty, ktore by byly poddawane analizie czy po prostu przytaczane. nie wolno frymarczyc wartosciami tylko dlatego, ze ktos ma inna analize, inny oglad. dadajmy inny od tego, ktorego nas nauczono. teza zasadnicza jest taka ze nauczono nas byc moze xle. byc moze nas zindoktrywano. wbijanie na pal tweirdzacego jest... no nielacinskie, tak? jest to jakis atak na osobe, nie na meritum. jeszcze raz - prosze sie rozejrzec po tym wsp. polskim narodzie. czy ty go widzisz? jakies fakty czy cos tam? tymczasem braun mowi wprost- no nie widac! a ty mowisz: alez widac, wystarczy tylko przyjmowac to, co jest historycznie zadekretowane, zyjmy w iluzji heroicznego patriotyzmu, a na pewno bedziemy Polakami! No i tu jest wic. Budowanie na micie slowa zawsze gwalcilo polskosc wlasnie, a gdy tylko przychodzilo do konkretow Polakiem stawal sie kazdy.
 • @Oficer Prowadzący 14:37:28
  Znalazł się, psia mać, znawca duszy polskiej, co to teraz będzie naród rozstawiał po kątach. Nie podoba się, to spadaj do kacapów, tam cię przytulą!

  Jeśli miałbym jakoś 'swoimi słowami' nazwać doktrynę Polski, to jest taka, że nas się nie przerobi. Jesteśmy nie-do-za-je-ba-nia. Można próbować nas złamać tysiące sposobów, można przekupywać, muzułmanić, mieszać w głowach milionom, ale i tak zawsze będzie ryzyko, że machniemy ręką na te 'zdobycze' i spuścimy staroświecki, sarmacki wpierdol. Nigdy nie można być pewnym. I w sumie nie wiadomo dlaczego, co nam tak naprawdę nie pasuje w statusie sytego niewolnika.

  To po pierwsze.

  Po drugie.

  Skala, w jakiej humanistyka w powojennej Polsce, została porażona przez marksizm, jest niewyobrażalna. Filozofia, historia, teoria literatury, socjologia, psychologia, politologia, teoria prawa - to wszystko są dziedziny, które komuniści starali się całkowicie sobie podporządkować, zarówno w sensie personalnym, jak i ideowym. Wytworzyła się swoista mentalność i swoisty język. Wydawano tysiące, setki tysięcy, miliony egzemplarzy książek i periodyków, podręczników i poradników przepalonych marksizmem. Spadały na młodzież i dorosłych, na uczniów i studentów, na urzędników i kierowników, dziennikarzy i nauczycieli, strażaków i milicjantów. Jednych indoktrynowano brutalnie, jak choćby żołnierzy i kadrę oficerską LWP, którym w całości od nowa meblowano głowy, zwracając szczególną uwagę na to, by oderwać ich od wiary i Kościoła. Innym fundowano subtelne dociekania "naukowe", choć cel pozostawał ten sam: zrazić do katolicyzmu i do polskiej tradycji.


  Porównać marksizm do kwaśnego deszczu, to za mało, raczej do azbestu, który po dziś dzień widzimy na dachach polskich domów, i którego opary ciągle są trujące. A choć mało który z żyjących marksistów przyznaje się dziś jawnie do marksizmu i własnych dzieł, to przecież "scripta manent" - co napisane, pozostaje. Można pójść do biblioteki, wypożyczyć i poczytać.


  Istotnym elementem marksizmu był swoiście pojęty historyzm, na który składały się następujące elementy: uczłowieczenie małpy dzięki pracy, pierwotny komunizm, walka klas, zwycięstwo komunizmu. Zadaniem "naukowców" różnej maści było albo udowodnienie którejś z tych tez, albo odwoływanie się do nich jako już udowodnionych. Oczywiście, nie mogło brakować cytatów i odnośników do dzieł klasyków marksizmu takich jak sam Marks czy jego kompan Engels, nie mogło brakować swoiście marksistowskich wyrażeń lub sformułowań, takich jak "walka klas", "burżuazja", "katolicka reakcja" etc. W poszczególnych krajach marksizm miał też swój lokalny koloryt, którego wydobycie sprzyjało wiarygodności prowadzonych analiz.


  W przypadku Polski marksistowski klucz do jej historii był prosty: walka klas toczyła się między szlachtą i chłopstwem, szlachta to byli feudałowie, a chłopstwo to były ofiary ucisku; sojusznikiem szlachty był Kościół katolicki, a sojusznikiem chłopów byli innowiercy. Wniosek nasuwał się sam, dopiero upadek szlachty i Kościoła pozwala na wyzwolenie chłopa z ucisku i zapanowanie sprawiedliwości społecznej. Należało znaleźć odpowiednie "fakty" i cytaty, aby taką wizję udowodnić, co oczywiście nie było aż takie trudne, jeśli ktoś był biegły w posługiwaniu się tekstami źródłowymi.


  Takim właśnie kluczem do polskiej historii operuje w swoich publikacjach Janusz Tazbir. Gdyby nie pierwsze artykuły z lat 50. trudno byłoby się domyślić, że jest to klucz marksistowski, ponieważ z biegiem czasu, wraz ze zmianą atmosfery ideologicznej, jego język podlegał modyfikacji i retuszom, chociaż nie do końca. Być może dlatego dorobek tego autora, nawet ostatni, był i jest dla wielu Polaków, interesujących się historią własnej ojczyzny, po prostu niestrawny. Marksizmu, jeśli ktoś w to uwierzył, nie da się do końca zatuszować, bo to jest piętno, które pozostaje na całe życie, pozostaje w mentalności i w języku. A Tazbir wprost spijał Marksa, i to... po rosyjsku. Dziwna nadgorliwość, bo można zrozumieć odwoływanie się do dzieł oryginalnych, a więc pisanych po niemiecku, ale żeby po rosyjsku? Tymczasem w artykule Echa walk klasowych XVI wieku w polskiej opinii szlacheckiej ("Przegląd Historyczny", XLIII, 1952) Tazbir informuje czytelnika, że przytoczony przezeń cytat znajduje się w Kapitale Marksa wydanym w Moskwie w 1949 r., i że w języku rosyjskim jest to str. 615. Znaczący ukłon.


  A jaki to cytat? Bardzo ciekawy. Marksistów zawsze denerwowało to, że Kościoła nie da się tak po prostu wpisać w schemat walki klasowej, bo Kościół (Tazbir dodaje od siebie "jak zawsze tak i teraz") umiał tworzyć "swoją hierarchię z najlepszych głów ludu, nie zwracając uwagi na stan, pochodzenie i zamożność" (art. cyt., s. 16). No właśnie. Co z tym zrobić? Tazbir pisze z oburzeniem: "Ludzie ci [pochodzenia innego niż szlacheckie] za cenę doczesnej kariery czy wiecznego zbawienia służyli interesom wrogiej klasy, zdradzając te z której wyszli." (ibid.). Mamy tu esencję marksizmu w pigułce: chłop polski zamiast mordować szlachtę czy burzyć kościoły, jak to miało miejsce w krajach objętych wojnami religijnymi, pozostaje katolikiem, a co zdolniejsi robią nawet kościelne kariery. Dla marksisty jest to nie do pojęcia. Zdrada i to jeszcze "w imię wiecznego zbawienia".


  Z cytowanego artykułu możemy się też dowiedzieć, że kardynał Hozjusz to był "wódz obozu katolickiego" (s. 10) i że akt konfederacji warszawskiej był podyktowany "wspólnym interesem klasowym" szlachty różnych wyznań (s. 14). Co za język, co za polor i jaka głębia myśli! Kolejne artykuły i książki przynoszą nowe kwiatki, ale to już temat na inny felieton.


  Na zakończenie warto tylko przypomnieć, że wspomniany tu autor był przez 10 lat do niedawna szefem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a więc zarówno w III jak i IV RP.

  No comments.

  linki:
  http://delfin.neon24.pl/post/96612,cywilizacja-polska
  http://delfin.neon24.pl/post/106063,marksistowskie-pietno
 • @Oficer Prowadzący 22:52:02
  czy ty moze zauwazyles w jaki sposob ja nie prowadze tej polemiki z toba czy trzeba ci to napisac wprost? ;>
 • @DelfInn 22:34:21
  "Jesteśmy nie-do-za-je-ba-nia. Można próbować nas złamać tysiące sposobów, można przekupywać, muzułmanić, mieszać w głowach milionom, ale i tak zawsze będzie ryzyko, że machniemy ręką na te 'zdobycze' i spuścimy staroświecki, sarmacki wpierdol. Nigdy nie można być pewnym. I w sumie nie wiadomo dlaczego, co nam tak naprawdę nie pasuje w statusie sytego niewolnika."

  :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  A Lordzik "menczoncy" jest, co prawda to prawda.
  Co un się czepia Brauna? bo pasuje do tej charakterystyki !

  SB :)
 • @Astra 23:53:50
  https://www.youtube.com/watch?v=TmsDySBFKfs
 • @DelfInn 00:52:02
  a zeby nie bylo ze moj wpis jakikolwiek jest dowolny, nieprzemyslany, zapraszam Rodzicow i dzieci -

  https://www.youtube.com/watch?v=ovN4nF1Z0kw

  i do tego potem, a co stanowi obraz tego watku :)))

  https://www.youtube.com/watch?v=1NJ17Epjh6g

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031